Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Model of OHS Management Systems in an Excellent Company

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • OHS management model
  • Excellence model
  • Organizational maturity
Strony (od-do)

456 - 467

DOI

10.1007/978-3-319-20687-5_44

Książka

Universal Access in Human-Computer Interaction. Access to the Human Environment and Culture : 9th International Conference, UAHCI 2015, Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015 : Proceedings, Part IV

Zaprezentowany na

9th International Conference, UAHCI 2015, 2-7.08.2015, Los Angeles, United States

Publikacja indeksowana w

WoS (15)