Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Koncepcje biorafinerii przetwarzających surowce odpadowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

135

ISBN

978-83-7775-355-2

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003459598

Słowa kluczowe
PL
  • biogaz
  • odpady - biodegradacja
  • recykling odpadów
  • energia biomasy
  • energia odnawialna - wykorzystanie
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 525