Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

piotr.oleskowicz-popiel@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 98

ORCID

0000-0003-3852-0098

ResearcherID

F-7810-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (26)

Rozdziały (4)

Książki (1)

Raporty (5)

Rozprawa habilitacyjna

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (23)

Recenzje prac dyplomowych (4)