Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji : determinanty rozwoju współczesnych organizacji : monografia

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Częstochowa, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Częstochowska

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-65179-48-7

Rozdziały
Analiza poziomu innowacyjności MSP sektora high-tech z województwa wielkopolskiego (s. 43-55)
Zarządzanie magazynem z wykorzystaniem sieci neuronowych (s. 120-131)