Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza poziomu innowacyjności MSP sektora high-tech z województwa wielkopolskiego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of the of SME' innovation level from high-tech sector in Wielkopolska Region

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • innowacyjność
  • sektor high-tech
Strony (od-do)

43 - 55

Książka

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji : determinanty rozwoju współczesnych organizacji : monografia