Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Grafika komputerowa dla mechaników

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

podręcznik akademicki/skrypt

Język publikacji

polski

Wydanie

Wyd. II rozszerz.

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

187

ISBN

978-83-7775-402-3

Katalog

to201681915

Rozdziały
Wprowadzenie do programu AIP (s. 7-23)
Tworzenie szkiców. Więzy geometryczne i konstrukcyjne (s. 24-38)
Modelowanie elementów (s. 39-52)
Modelowanie zaawansowane (s. 53-103)
Modelowanie złożeń (s. 104-110)
Dokumentacja techniczna (s. 111-120)
Modelowanie konstrukcji blaszanych (s. 121-138)
Modelowanie konstrukcji spawanych (s. 139-146)
Modelowanie zespołów z zastosowaniem elementów znormalizowanych (s. 147-156)
Animacja zespołu (s. 157-160)
Projektowanie zespołów z zastosowaniem adaptacyjności (s. 161-170)
Budowa części technologicznie podobnych (s. 171-177)
Wizualizacja części i zespołów (s. 178-185)