Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Proceedings of the 4th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability, 26-27 May, 2016, Prague

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Miejsce

Praha, Czech Republic

Wydawca

Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica

Data opublikowania

2016

ISBN

978-80-245-2153-4

DOI

10.18267/pr.2016.svo.2153.4

Rozdziały
The use of electronic tools in public procurement as a factor spurring demand for innovative solutions in the economy, according to contractors (s. 57-64)
Konferencja

4th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability, 26-27.05.2016, Prague, Czech Republic

Publikacja indeksowana w

WoS (15)