Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The use of electronic tools in public procurement as a factor spurring demand for innovative solutions in the economy, according to contractors

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • public procurement
  • innovation
Strony (od-do)

57 - 64

Książka

Proceedings of the 4th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability, 26-27 May, 2016, Prague

Zaprezentowany na

4th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability, 26-27.05.2016, Prague, Czech Republic

Publikacja indeksowana w

WoS (15)