Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of the suggestion system in the improvement of the production process and product quality control

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 145

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 8

DOI

10.1088/1757-899X/145/6/062005

Zaprezentowany na

ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering IV, 15-18.06.2016, Iaşi, Romania