Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Symulacja pracy turbin wiatrowych przy wymuszeniu rzeczywistym dla różnych metod modelowania charakterystyki mocy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Wind turbines operate simulation with an actual input function for different methods of power curve modelling

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2016 | Numer: Issue 87

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • interpolacja
  • aproksymacja
  • turbina wiatrowa
  • matlab
Strony (od-do)

155 - 166

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9