Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

The simulation dynamic behavior of an electrical multiple unit

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Analiza symulacyjna dynamiki pojazdu szynowego na przykładzie elektrycznego zespołu trakcyjnego

Year of publication

2015

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2015 | Journal volume: vol. 67 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • dynamic behavior of trains
  • driving stability
  • electrical multiple unit
Abstract

EN This article presents the dynamic behavior of a rail car on the example of the modernized Polish railway electrical multiple unit EN57. Full models of this car are considered. The effects of impacts between elements of suspensions are included in our calculations. The running properties of rail vehicles are sensitive to the contact geometry between the wheel and rail. All analyses presented here are based on the standard wheel-rail profile combination S1002/UIC60, the rail inclination 1/40. Multi-body system techniques have been used in the study [2,3,5,8,9]. The studies are based on the dynamic requirements of the PN-EN 14363 [6]. The results of investigation are commented.

PL Przedstawione w artykule symulacje wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 14363. Badano modele zmodernizowanego polskiego elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57. Analizy prowadzano w systemie SIMPACK 9.5, który umożliwia symulację obiektów składających się brył sztywnych połączonych elementami podatnymi. Prędkość krytyczną analizowanego zespołu trakcyjnego wyznaczono na podstawie obserwacji odpowiedzi pojazdu na zadane wychylenie od osi toru, prędkość ta wynosi 128 km/h. W badaniach stacjonarnych sprawdzono niebezpieczeństwo wykolejenia na torze wichrowatym. Zarejestrowana maksymalna wartość współczynnika Y/Q wyniosła 0,89 i nie przekroczyła wartości dopuszczalnej 1,2,wynikającej z kryterium Nadala, dla przyjętego współczynnika tarcia na styku koło szyna µ = 0,36 (według normy PN-EN: 14363). Wynika z tego to, że omawiany pojazd może bezpiecznie przejechać przez tor wichrowaty. Dodatkowo sprawdzono bezpieczeństwo przejazdu analizowanego pojazdu przez łuk z przechyłką. W omawianym przypadku maksymalna wartość Y/Q wyniosła 0,37.

Pages (from - to)

5 - 14

DOI

10.21008/j.2449-920X.2015.67.1.01

Ministry points / journal

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.