Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Rebuilding track layouts on a single-track railway line to accommodate increased traffic volume

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Przebudowa układów torowych w celu dostosowania jednotorowej linii kolejowej do zwiększonego obciążenia ruchem

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2016 | Numer: nr 22

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

23 - 33

DOI

10.21008/j.1897-4007.2016.22.02

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

4