Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza i ocena procesu zakupów w wybranym przedsiębiorstwie

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis and evaluation of the purchasing process in the selected company

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Rocznik: 2016 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zakupy
  • efektywność procesu zakupów
  • platforma zakupowa
Strony (od-do)

XVIII - XXIII

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8