Processing may take a few seconds...

Article


Title

Analiza i ocena procesu zakupów w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis and evaluation of the purchasing process in the selected company

Year of publication

2016

Published in

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Journal year: 2016 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zakupy
  • efektywność procesu zakupów
  • platforma zakupowa
Pages (from - to)

XVIII - XXIII

Points of MNiSW / journal

8.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.