Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Komputerowe wspomaganie eksploatacji obiektów i procesów w systemach zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Wydawca z listy MNiSW

Polska Akademia Nauk

Data opublikowania

2016

Liczba stron

195

ISBN

978-83-938648-7-4

Katalog

xx003769365

Opublikowano w

Seria: Studia z Zakresu Inżynierii

Numer w serii

nr 93