Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa

Editors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Wrocław, Poland

Publisher name

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Date of publication

2016

Number of pages

496

ISBN

978-83-7125-262-4

Chapters
Zrównoważony rozwój a budownictwo bioklimatyczne (p. 13-28)
Certyfikacja obiektów biurowych jako przykład podejścia do budownictwa proekologicznego (p. 239-254)
Budownictwo ekologiczne - konstrukcje z ziemi (p. 287-297)
Budownictwo na terenach zalewowych (p. 341-352)
Sposoby bezpiecznych modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych zapobiegających awariom (p. 367-382)
Technologia realizacji dachów o pokryciu z situ (p. 397-409)
Ekologiczny modyfikator nowej generacji dla bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych (p. 425-437)
Prefabrykowane systemy ścienne z zastosowaniem słomy jako materiału izolacyjnego (p. 465-479)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.