Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ekologia a budownictwo : praca zbiorowa

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Data opublikowania

2016

Liczba stron

496

ISBN

978-83-7125-262-4

Rozdziały
Zrównoważony rozwój a budownictwo bioklimatyczne (s. 13-28)
Certyfikacja obiektów biurowych jako przykład podejścia do budownictwa proekologicznego (s. 239-254)
Budownictwo ekologiczne - konstrukcje z ziemi (s. 287-297)
Budownictwo na terenach zalewowych (s. 341-352)
Sposoby bezpiecznych modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych zapobiegających awariom (s. 367-382)
Technologia realizacji dachów o pokryciu z situ (s. 397-409)
Ekologiczny modyfikator nowej generacji dla bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych (s. 425-437)
Prefabrykowane systemy ścienne z zastosowaniem słomy jako materiału izolacyjnego (s. 465-479)