Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Assessment of energetic potential cherry stones in Poland

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Ocena potencjału energetycznego pestek wiśni w Polsce

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 61 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • biomass
  • cherry stones
  • renewable energy
  • lower heating value
  • higher heating value
Strony (od-do)

84 - 87

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12