Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia o innowacyjności pt. Pakiet Tekla Structures Detalowanie, zawierający moduły: Detalowanie konstrukcji stalowych (Steel Detailing) i Detalowanie prefabrykatów betonowych (Precast Concrete Detailing)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1014_2020

Data

08.06.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

opinia