Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie algorytmu wyznaczania map głębi z zarejestrowanych danych pola światła - etap 2

Autorzy

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1039_2020

Słowa kluczowe
PL
  • mapy głębi
  • algorytm estymacji map głębi
  • pole światła
  • depth maps
  • depth map estimation
  • light field
Data

25.06.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

34

Typ dzieła

kod źródłowy