Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Przeprowadzenie procesów immobilizacji wybranych enzymów z grupy oksydoreduktaz, o znaczeniu środowiskowym, na wytworzonych materiałach za pomocą elektroprzędzenia, z wykorzystaniem różnych metod unieruchamiania. Określenie optymalnych warunków początkowych procesu immobilizacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Carrying out the immobilization processes of selected enzymes, from the group of oxidoreductases of environmental importance, on the electrospun materials using various immobilization methods. Determination of the optimal initial conditions of the immobilization process

Identyfikator dzieła

r1180_2020

Słowa kluczowe
PL
  • electrospinning method
  • poly(methyl methacrylate)
  • polyamide 6
  • laccase
  • horseradish peroxidase
Data

26.08.2020

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań