Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza modeli przepływu uwzględniająca warunki zestalania polimerów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1228_2020

Słowa kluczowe
PL
  • reologia
  • modelowanie przepływu
  • symulacje komputerowe
  • polimery termoplastyczne
Data

10.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

15

Typ dzieła

raport z badań