Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Identyfikacja i ocena źródeł emisji PM w aglomeracjach miejskich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ S ] student

Identyfikator dzieła

r1241_2020

Słowa kluczowe
PL
  • jakość powietrza
  • cząstki stałe
  • PM
Data

21.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

82

Typ dzieła

raport z badań