Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie naukowo-techniczne. Badanie przyczepności asfaltu 50/70 oraz asfaltu z dwoma zawartościami dodatku adhezyjnego do powierzchni 5 kruszyw mineralnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1279_2020

Słowa kluczowe
PL
  • asfalt
  • kruszywo
  • adhezja
  • dodatki do asfaltu
Data

05.10.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

opinia