Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań, dotyczący umowy o dzieło 06/62/2016/41. Trzeci etap projektu: wykonanie badań zwilżalności powierzchni oraz właściwości termoelektrycznych drewna pokrytego nanorurkami węglowymi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r129_2019

Słowa kluczowe
PL
  • nanorurki węglowe
  • grafen
  • drewno
Data

28.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

16

Typ dzieła

raport z badań