Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Damian Łukawski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

damian.lukawski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 77

ORCID

0000-0002-2188-0970

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (2)

Rozprawa doktorska

Wyniki (1)