Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

The use of electrochemically activated carbons containing lithium salts for the pre-lithiation of negative electrodes. Determination of electrochemical parameters of lithium-ion capacitors (LICs)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Zastosowanie węgli aktywowanych elektrochemicznie zawierających sole lity do pre-litowania elektrod ujemnych. Wyznaczenie parametrów elektrochemicznych kondensatorów litowo-jonowych (LICs)

Identyfikator dzieła

r1310_2020

Data

15.10.2020

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

2

Typ dzieła

raport z badań