Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena zasadności stosowania reaktora katalitycznego wraz z filtrem cząstek stałych do celów ograniczenia emisji substancji szkodliwych z kotłów co. na paliwa stałe.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1318_2020

Słowa kluczowe
PL
  • reaktor katalityczny
  • filtr cząstek stałych kotły grzewcze na paliwa stałe
  • emisja substancji szkodliwych
Data

20.10.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań