Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia naukowo-techniczna dotycząca przebarwień występujących na chodniku wykonanym z betonowej kostki brukowej przy ulicy Sobieskiego w Puszczykowie - odcinek pomiędzy ulicami Klasztorną i Krańcową oraz na wysokości posesji nr 27 i 29

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1371_2020

Data

16.11.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

opinia