Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia naukowo-techniczna dotycząca przebarwień występujących na chodniku wykonanym z betonowej kostki brukowej przy ulicy Sobieskiego w Puszczykowie - odcinek pomiędzy ulicami Klasztorną i Krańcową oraz na wysokości posesji nr 27 i 29

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1371_2020

Date

16.11.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.