Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników analizy termicznej wyprasek kompozytowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1456_2020

Słowa kluczowe
PL
  • PLA
  • właściwości termomechaniczne
  • kompozyt
  • włókna naturalne
  • właściwości termiczne
  • DSC
  • DMA
  • TGA
  • HDT
Data

08.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

19

Typ dzieła

raport z badań