Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia naukowo-techniczna badania i ocena warstw ścieralnej i wiążącej nawierzchni asfaltowej wykonanej w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 650405- ulicy Jagodowej w miejscowości Maksymilianowo''

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1511_2020

Słowa kluczowe
PL
  • nawierzchnia drogowa
  • beton asfaltowy
  • wskaźnik zagęszczenia
  • zawartość wolnych przestrzeni
Data

22.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

19

Typ dzieła

opinia