Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych dr inż. Huberta Gojżewskiego - kandydata do stopnia naukowego doktora habilitowanego sporządzona na zlecenie Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1607_2021

Słowa kluczowe
PL
  • nanoskala
  • mikroskopia sił atomowych
  • poliuretany
  • poli(moczniko-siloksan)
Data

18.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja