Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ulepszony uniwersalny moduł przetwarzania i akwizycji - etap 1

Autorzy

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1688_2021

Data

15.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

raport z badań