Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Ocena wytrzymałości zindywidualizowanych ortez nadgarstka wytwarzanych techniką FDM

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1696_2021

Keywords
PL
  • technologia FDM/FFF
  • orteza nadgarstka
  • mechaniczne właściwości materiałów
  • badania eksperymentalne
  • analiza numeryczna MES
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • rozliczenia kosztów
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • opinia
  • sprawozdanie z badań
Date

22.01.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

32

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.