Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie raportu z doboru sprzętu i konfiguracji stanowiska laboratoryjnego do prowadzenia procesów ciągłych (reaktorowych), protokół zdawczo-odbiorczy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1703_2021

Słowa kluczowe
PL
  • konfiguracja stanowiska
  • procesy ciągłe
  • bioreaktor
Data

22.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań