Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Optymalność układów doświadczalnych i estymacja nieznanych parametrów w modelach z wybranymi strukturami macierzy kowariancji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1728_2021

Data

19.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

52

Typ dzieła

raport o danych syntetycznych

Typ licencji

inne

Open Access

Nie