Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Problemy sekwencyjnego podejmowania decyzji w dużej skali z ograniczoną informacją zwrotną

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1794_2021

Słowa kluczowe
PL
  • uczenie się przyrostowe
  • niepełna informacja zwrotna
  • bandit feedback
  • online learning
  • web crawler
Data

15.03.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Open Access

Tak

Plik dzieła

Pobierz plik

Poziom dostępu

publiczny