Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań przeprowadzonych w ramach umowy nr 06/62/2017/7 zawartej 22.03.2018 pomiędzy Politechniką Poznańską oraz mgr. inż. Karolem Rytlem i realizowanych w ramach projektu „Opracowanie metod otrzymywania transparentnych elektrod na bazie nanorurek węglowych i grafenu technikami Langmuira” nr 2016/21/N/ST8/03557 o numerze ERP/MPK 06/62/PNCN/3557.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1796_2021

Słowa kluczowe
PL
  • nanorurki węglowe
  • grafen
  • warstwy Langmuira
Data

16.03.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań