Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Tworzenie okien czasowych dla zgłoszeń wyłączeń elementów KSE oraz badanie ich wpływu na jakość tworzonych harmonogramów.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r179_2019

Słowa kluczowe
PL
  • systemy informatyczne
Data

10.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

raport z badań