Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Roman Słowiński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

roman.slowinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 02

ORCID

0000-0002-5200-7795

ResearcherID

A-5751-2013

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (66)

Rozdziały (34)

Raporty (9)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (24)

Recenzje rozpraw doktorskich (9)

Promotorstwo prac dyplomowych (8)

Recenzje prac dyplomowych (9)