Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badanie sprawności użytkowej systemów ogrzewczych i klimatyzacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1812_2021

Keywords
PL
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • rozliczenie kosztów
  • opinia
  • systemy ogrzewcze
  • systemy klimatyzacyjne
Date

27.01.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

synthetic data report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.