Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Curriculum Learning Revisited: Incremental Batch Learning with Instance Typicality Ranking

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Identyfikator dzieła

r1840_2021

Data

14.04.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie