Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant ze Szkoły Doktorskiej

mgr inż. Izabela Krysińska

Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

E-mail

izabela.krysinska@doctorate.put.poznan.pl

Telefon

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Raporty (1)