Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Weryfikacja skuteczności przeprowadzonego procesu unieruchomienia enzymów. Określenie jego wydajności, ilości unieruchomionego enzymu oraz charakteru powstałych oddziaływań enzym – nośnik

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Verification of the effectiveness of the enzyme immobilization process. Determination of its efficiency, amount of immobilized enzyme and the character of the formed enzyme/support interactions

Identyfikator dzieła

r1848_2021

Słowa kluczowe
PL
  • electrospinning method
  • poly(methyl methacrylate)
  • polyamide 6
  • laccase
  • horseradish peroxidase
  • enzyme immobilization
Data

22.04.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań