Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Obliczenia wariantowe uszczelnienia szczelinowego tłok-cylinder

Autorzy

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1870_2021

Słowa kluczowe
PL
  • uszczelnienia
  • uszczelnienia szczelinowe
  • przepływ gazu
  • silnik tłokowy
Data

15.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Open Access

Nie