Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie aktywnego okna dielektrycznego ADW (przetwornik ultradźwiękowy wbudowany w ceramiczne okno dielektryczne wykonane z PA6-G) wyposażonego w przewód koncentryczny ze złączem sygnałowym w ilości 6 sztuk. Do każdego ADW dołączany jest certyfikat kalibracji (wg normy ASTM E976) oraz protokół z testu wnz wykonany w kadzi transformatora WN.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1890_2021

Słowa kluczowe
PL
  • aktywne okno dielektryczne (ADW)
Data

20.04.2021

Język

polski | angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie