Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena poziomu imisji cząstek stałych w wybranych lokalizacjach aglomeracji poznańskiej – opracowanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ S ] student

Identyfikator dzieła

r1891_2021

Data

12.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

18

Typ dzieła

raport z badań