Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia uzupełniająca w sprawie z powództwa Strabag Sp. z o. o. przeciwko BWG EBIT Sp. z o. o. oraz Gminie Miasto Szczecin o zapłatę na okoliczności wskazane w postanowieniu z dnia 24 lutego 2017 roku. Sygnatura akt VIII GC 206/15

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1912_2021

Keywords
PL
  • kontrola jakości robót
  • nawierzchnia drogi
  • badania laboratoryjne
Date

22.02.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.