Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie optymalizacji geometrii struktury cieczy jonowej zawierającej aminokwasy wraz z charakterystyką jej struktury oraz obliczenie elektronowych energii oddziaływań między jonami

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Identyfikator dzieła

r1926_2021

Słowa kluczowe
PL
  • ciecze jonowe
  • aminokwasy
Data

31.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie