Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Elaboration of Haar collocation method for time fractional nonlinear variable order fractional integro-differential equations

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Identyfikator dzieła

r1950_2021

Data

07.06.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

12

Typ dzieła

raport z badań