Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Moduły programowania JTAG i komunikacji UOC pomiędzy modułami akwizycji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1953_2021

Data

08.06.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań