Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Integracja systemu rozpoznawania obiektów w systemie percepcji robota w demonstratorze opracowanej technologii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r2000_2021

Słowa kluczowe
PL
  • robotyka
  • slam
  • sieci neuronowe
  • detekcja obiektów
Data

23.06.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie